Quy trình và thủ tục hồ sơ chuyển hộ khẩu cùng quận 2021?

Theo điều 27, Luật cư trú sửa đổi bổ sung năm 2013 về Tách sổ hộ khẩu
1. Trường hợp có cùng 1 chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:
a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ & có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;
b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu thoe quy định tại khoản 3 Điều 25 & khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.
2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục hồ sơ phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp được quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
3. Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì cần phải trả lời bằng văn bản & nêu rõ lý do.
Một số quy định về thủ tục chuyển hộ khẩu cùng quận
Một số quy định về thủ tục chuyển hộ khẩu cùng quận
Như vậy, nếu bạn muốn tách hộ khẩu thì bạn chuẩn bị hồ sơ như sau: phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ. Tiếp đến bạn sẽ cầm giấy chuyển khẩu và tiến hành nhập khẩu và nơi bạn muốn nhập khẩu cho con đi học.
Theo điều 28, Luật cư trú sửa đổi bổ sung năm 2013 Giấy chuyển hộ khẩu
1. Công dân khi chuyển nơi thường trú thì sẽ được cấp giấy chuyển hộ khẩu.
2. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong một số trường hợp sau đây:
a) Chuyển đi ngoài phạm vi thị trấn, xã của huyện thuộc tỉnh;
b) Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc TW; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
3. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu được quy định theo pháp luật như sau:
a) Trưởng Công an xã, thị trấn cấp giấy chuyển hộ khẩu cho những trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc TW, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp được quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
4. Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm sổ hộ khẩu & phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu.
5. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo tiếp nhận của cơ quan quản lý cư trú nơi công dân chuyển hộ khẩu đến. Công an huyện, quận, thị xã hay thành phố thuộc tỉnh nơi có người chuyển đi phải chuyển hồ sơ đăng ký, quản lý hộ khẩu cho Công an cùng cấp nơi người đó vừa chuyển đến.
6. Công dân thuộc 1 trong những trường hợp sau đây không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu:
a) Chuyển đi trong phạm vi thị trấn, xã của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng 1 huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc TW; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
b) Học sinh, sinh viên, hay học viên học tại nhà tr­ường và cơ sở giáo dục khác;
c) Thi hanhf nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân;
d) Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, hay Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại hoặc tại nhà ở tập thể;
đ) Chấp hành hình phạt tù; chấp hành quyết định bị đ­ưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, hay cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc, quản chế.
Như vậy, gia đình bạn chỉ cần tiến hành chuẩn bị các loại hồ sơ để làm thủ tục chuyển khẩu.
Chào bạn, không sử dụng thuật ngữ ” trích luật” trong trường hợp này. Với trường hợp ba & bác bạn không có giấy khai sinh thì sẽ thực hiện thủ tục đăng ký giấy khai sinh lần đầu theo bộ Luật hộ tịch năm 2014.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhập hộ khẩu tại TPHCM?

 
thủ tục chuyển hộ khẩu cùng quận 2
Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhập hộ khẩu tại TPHCM?
Trả lời:
Chào anh Hùng! Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi về chuyên mục hỏi đáp của công ty chúng tôi. Câu hỏi của anh được chúng tôi trả lời như sau:

Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc TW.

Theo Điều 20, Luật cư trú năm 2006 quy định công dân thuộc những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc TW:
1 . Có chỗ ở hợp pháp & đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ 1 năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc 1 trong những trường hợp sau đây:
a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, hay mẹ; cha, mẹ về ở với con;
b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về sống với anh, chị, em ruột;
c) Người mất khả năng lao động,t àn tật, người bị bệnh tâm thần hay các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột hay người giám hộ;
d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hay còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột hay người giám hộ;
đ) Người thành niên độc thân về sống ở với ông, bà nội, ngoại;
3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc ở tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hay theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn & có chỗ ở hợp pháp. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì cần phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc TW, nay trở về lại thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê mướn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.
Thủ tục đăng ký thường trú: Tại Điều 21, Luật cư trú vào năm 2006 quy định:
1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú ở tại cơ quan công an sau đây:
a) Đối với thành phố trực thuộc TW thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;
b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ ở tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm như sau:
a) Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu; bản khai nhân khẩu;
b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của bộ Luật này;
c) Giấy tờ & tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc TW phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc 1 trong những trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.
3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trong trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản & nêu rõ lý do.
Tiến hành đăng ký thường trú ở tại cơ quan công an:
a, Đối với những thành phố thuộc TW, thì nộp hồ sơ tại công an quận, huyện, thị xã.
b, Đối với cấp tỉnh thì nộp hồ sơ ở tại công an xã, thị trấn thuộc huyện, công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ các loại hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyển phải cấp sổ hộ khẩu cho anh.
>> Xem thêm: Vì sao phải làm lễ cúng tân gia nhà mới? Cúng tân gia cần chuẩn bị gì?

Thủ tục và điều kiện để tách, nhập & làm mới sổ hộ khẩu ra sao?

Thưa luật sư, tôi xin hỏi: Hiện tại tôi đang ở số nhà z, phương x giấy tờ nhà là mua bán viết tay giữa hai người. Tôi đã đăng ký tạm trú từ ngày 1/1/2013 tại phường y Nhà tôi đang ở là đất phi Nông nghiệp đã đóng thuế được ba năm cho Quận. Giờ tôi muốn làm Sổ Hộ Khẩu tại địa chỉ & số nhà trên. tôi muốn hỏi Luật sư là tôi có đủ điều kiện để làm không ? Cảm ơn!
Luật sư trả lời:
Thứ nhất, về việc chị mua nhà nhưng chỉ làm giấy viết tay và chưa được công chứng chứng thực, chưa được sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất & những tài sản gắn liền với đất cho chị thì về mặt pháp luậ chị vẫn chưa phải là chủ sở hữu hợp pháp của nhà & đất .
Thứ hai, về điều kiện đăng ký hộ khẩu thì tùy thuộc vào nơi chị có hộ khẩu thường trú mà điều kiện đăng ký hộ khẩu thường trú sẽ khác nhau, cụ thể như sau:
Về điều kiện đăng ký thường trú:
“Điều 19, bộ Luật cư trú năm 2006 (Luật 36/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật cư trú) Điều kiện để đăng ký thường trú tại tỉnh
Công dân có chỗ ở hợp pháp tại tỉnh nào thì được đăng ký thường trú ở tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do ở nhờ, thuê, mượn của cá nhân thì phải được người cho ở nhờ, cho thuê, cho mượn đồng ý bằng văn bản.
Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú ở tại thành phố trực thuộc TW
Công dân thuộc 1 trong các trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú ở tại thành phố trực thuộc trung ương:
1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào thị xã, huyện thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì cần phải có thời gian tạm trú ở tại thành phố đó từ 1 năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc TW thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ 2 năm trở lên;
2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:
a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; và cha, mẹ về ở với con;
b) Người hết tuổi lao động, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;
c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hay bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cậu ruột, cô, dì, chú, bác, người giám hộ;
d) Người chưa thành niên và không còn cha, mẹ hay còn cha, mẹ nhưng ba, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cậu ruột, cô, dì, chú, bác, người giám hộ;
đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cậu ; cô, dì, chú, bác ruột
e) Ông bà nội, ngoại về ở cùng với cháu ruột;
3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hay theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn & có chỗ ở hợp pháp;
4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc TW, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình;
5. Trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 & 4 Điều này đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, và tổ chức thì phải có đủ những điều kiện sau đây:
a) Đảm bảo điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố;
b) Có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân;
c) Được người cho ở nhờ, cho thuê, cho mượn đồng ý bằng văn bản;
6. Việc đăng ký thường trú vào nội thành thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 của bộ Luật Thủ đô.”
Về hồ sơ và thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú :
Điều 21. Thủ tục đăng ký thường trú như sau
1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú ở tại cơ quan công an sau đây:
a) Đối với thành phố trực thuộc TW thì nộp hồ sơ tại Công an quận, huyện, thị xã;
b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ ở tại Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Công an xã, thị trấn thuộc huyện.
2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm như sau:
a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; và bản khai nhân khẩu;
b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định ở tại Điều 28 của Luật này;
c) Giấy tờ & tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc TW phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc 1 trong những trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.
3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định theo khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trong trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Vậy để được đăng ký thường trú tại nơi mà chị mua nhà đất thì trước hết chị cần phải làm thủ tục đứng tên trên sổ đỏ hay có văn bản đồng ý cho chị nhập khẩu của chủ sở hữu về mặt pháp lý của mảnh đất thì lúc đó chị mới có thể làm sổ hộ khẩu tại địa chỉ này được .
Về hồ sơ & điều kiện thành lập thì chị có thể tham khảo theo quy đinh của pháp luật tại điều 19 , 20 , 21 luật cư trú hiện hành nêu trên .

Hướng dẫn làm thủ tục nhập khẩu về nhà chồng

Về thủ tục chuyển khẩu

Đầu tiên, để nhập hộ khẩu về nhà chồng bạn thì bạn cần làm các thủ tục chuyển hộ khẩu tại nơi bạn cư trú. Thủ tục chuyển hộ khẩu được thực hiện như sau: Theo điều khoản 1, 2 của Điều 8 Thông tư số 35/2014/TT-BCA:
Về thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu

 • Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc Thành phố TW, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc TW: Trưởng Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thành phố, thị xã thuộc tỉnh.
 • Chuyển đi ngoài phạm vi thị trấn, xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh, ngoài phạm vi tỉnh: Trưởng Công an xã, thị trấn.

Bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu

 • Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu;
 • Sổ hộ khẩu (hay sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đó).

Theo đó, người có yêu cầu chuyển khẩu cần chuẩn bị một số giấy tờ sau: Sổ hộ khẩu; Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu.
Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan Công an sẽ phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân
Những thủ tục nhập khẩu về nhà chồng
Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm các giấy tờ tại khoản 2 Điều 21 Luật cư trú 2006:

 • Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu; bản khai nhân khẩu;
 • Trường hợp của bạn là chuyển hộ khẩu thường trú theo chồng thì cần phải có thêm giấy kết hôn hay giấy tờ khác chứng minh cho mối quan hệ vợ chồng;
 • Sổ hộ khẩu của gia đình chồng.
 • Giấy chuyển hộ khẩu;
 • Giấy tờ & tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp;
 • Cơ quan thực hiện thủ tục: Công an phường/xã nơi người chồng thường trú

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải hoàn thành việc nhập khẩu cho vợ bạn; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản & nêu rõ lý do.
>> Xem thêm: Kinh nghiệm vận chuyển đồ nội thất khi chuyển nhà

Những điều kiện nhập hộ khẩu thường trú khi đã đăng ký kết hôn là gì ?

Công ty Taxi Tải Giá Rẻ 24H tư vấn về điều kiện nhập hộ khẩu thường trú khi đã kết hôn như sau:
Trả lời:
1. Điều kiện để nhập hộ khẩu thường trú.
Điều kiện để đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật cư trú.
“Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký tại nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền & được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu cho họ.
Công dân có chỗ ở hợp pháp tại tỉnh nào thì được đăng ký thường trú ở tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì cần phải được người cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.
Điều 19. Điều kiện để đăng ký thường trú tại tỉnh
Công dân có chỗ ở hợp pháp tại tỉnh nào thì được đăng ký thường trú ở tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do mượn, thuê, ở nhờ của cá nhân thì cần phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

Chào luật sư công ty Taxi Tải Giá Rẻ 24H. Luật sư cho hỏi, em lấy chồng mà không đăng ký kết hôn nhưng em đã làm thủ tục nhập vào sổ hộ khẩu nhà chồng. Bây giờ em và chồng không sống cùng với nhau nữa em muốn nhập khẩu về nhà mẹ đẻ có được không ạ ? Xin chân thành cảm ơn luật sư.

-> Nhập khẩu về nhà mẹ đẻ thì bạn phải xem xét về thủ tục xóa đăng ký thường trú, và đủ điều kiện nhập vào nơi thường trú mới. Ngoài ra bạn cũng cần xem xét về việc nhập khẩu thường trú tại tỉnh hay thành phố trực thuộc TW.
Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc TW.
Công dân thuộc 1 trong những trường hợp sau đây thì sẽ được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc TW:
1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào thị xã, huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì cần phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên. Với trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc TW thì cần phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;
2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho phép nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:
a) Vợ được về ở với chồng; chồng về ở chung với vợ; con về ở với ba, mẹ; ba, mẹ về ở với con;
b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, người nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;
c) Người khuyết tật, hay mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc những bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cậu ruột, cô, dì, chú, bác, người giám hộ;
d) Người chưa thành niên không còn ba, mẹ hay còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không còn khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cậu ruột, cô, dì, chú, bác, người giám hộ;
đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, anh, chị, em ruột,
e) Ông, bà nội, ngoại về ở chung với cháu ruột;
3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách của nhà nước hay theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn & có chỗ ở hợp pháp;
4. Trước đây đã đăng ký thường trú ở tại thành phố trực thuộc TW. Nay trở về lại thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình;
5. Trường hợp quy định ở tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, hay ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì phải có đủ một số điều kiện sau đây:
a) Đảm bảo điều kiện về phần diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố;
b) Có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân;
c) Được người cho thuê, cho ở nhờ, cho mượn đồng ý bằng văn bản.
6. Việc đăng ký thường trú vào nội thành thành phố TPHCM thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Thủ đô.
2. Các thủ tục nhập hộ khẩu thường trú
Văn bản hợp nhất luật cư trú có quy định như sau:
“Điều 21. Những thủ tục đăng ký thường trú
1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú ở tại cơ quan công an sau đây:
a) Đối với thành phố trực thuộc TW thì sẽ nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;
b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ ở tại Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Công an xã, thị trấn thuộc huyện.
2. Bộ hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:
a) Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu; bản khai nhân khẩu;
b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của bộ Luật này;
c) Giấy tờ & tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc TW cần phải phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc 1 trong những trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.
3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp cần phải trả lời bằng văn bản & nêu rõ lý do.”

Chào Luật sư công ty Taxi Tải Giá Rẻ 24H, Vợ chồng em đã kết hôn được 5 năm, nhưng em vẫn chưa nhập khẩu về cùng một địa chỉ. Em đứng tên một hộ khẩu riêng tại địa chỉ là nhà của bố mẹ đẻ em, còn chồng em thì cùng hộ khẩu với bố mẹ anh tại địa chỉ nhà của bố mẹ anh. Hiện tại em muốn chuyển hộ khẩu cho chồng về ở cùng với mình. Xin luật sư tư vấn các thủ tục cần thiết cũng như cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết việc này ạ. Em xin chân thành cám ơn!

Hiện nay bạn đã đủ điều kiện đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật là : được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình, cụ thể là trong trường hợp vợ về ở với chồng. Hồ sơ đăng ký thường trú:

 • Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu; bản khai nhân khẩu;
 • Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của bộ Luật này;
 • Giấy tờ & tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp

Hiện nay theo quy định của pháp luật “Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến một chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn 12 tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.”
3. Về thủ tục xóa đăng ký thường trú
Luật cư trú có quy định như sau:
“Điều 27. Tách sổ hộ khẩu
1. Trường hợp có cùng 1 chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:
a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ & có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;
b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 & khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.
2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; và phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định theo điểm b khoản 1 Điều này.
3. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trong trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì cần phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Chào luật sư! Nhà tôi là tái định cư năm  2010, được nhà nước cấp lại một lô đất 200met vuông (có sổ đỏ 2015), nhưng nhà tôi chỉ làm lại nhà 1 nửa thửa đất nên còn lại 100met vuông. Nhà tôi gồm: ba mẹ và ba người con chưa ai lập gia đình. Mẹ tôi muốn tôi tách khẩu & tách riêng thửa đất 100 mét vuông còn lại cho tôi. Vậy thủ tục như thế nào, & tôi là con gái chưa lập gia đình có được ba mẹ tách khẩu & tách đất không? Mong luật sư phản hồi sớm cho tôi với. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Như vậy việc tách sổ hộ khẩu là cần phải được sự đồng ý của bên chủ hộ bằng văn bản mới được tách khẩu. Ngoài ra với việc tách đất bạn cũng phải xem xét đến diện tích đất có được phép tách thửa hay không. Thửa đất tách ra & hình thành ít nhất phải bằng diện tích tách thửa tối thiểu tại địa phương nơi có đất.
Luật đất đai năm 2013 có quy định như sau “Căn cứ vào quỹ đất của địa phương & quy hoạch phát triển nông thôn, phát triển đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình và cá nhân để làm nhà ở tại đô thị, nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện & tập quán tại địa phương.”
Mọi thông tin chưa rõ vui lòng liên hệ trực tiếp qua tổng đài tư vấn của pháp luật. Trên đây là ý kiến tư vấn của công ty chúng tôi về câu hỏi của bạn. Mọi vướng mắc xin vui lòng trao đổi trực tiếp cùng với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: hotline chúng tôi hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ từ công ty Taxi Tải Giá Rẻ 24H.
>> Xem thêm: Thủ Tục Chuyển Hộ Khẩu Khi Mua Nhà Mới [Cập Nhật 2021]

Các vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp cùng với bộ phận luật sư Tax Tải Giá Rẻ 24H tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi hotline trên website hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ công ty Taxi Tải Giá Rẻ 24H.
Hy vọng với bài viết giải đáp về vấn đề thủ tục chuyển hộ khẩu cùng quận như thế nào bên trên, Công ty Taxi Tải Giá Rẻ 24H có thể mang lại các thông tin hữu ích dành cho bạn. Rất mong nhận được sự hợp tác!