Mẫu Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa Mới Nhất Hiện Nay 2021

biên bản bàn giao

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa năm 2021 như thế nào? Sau khi đã ký xong hợp đồng mua bán thì bên bán sẽ tiến hành giao hàng cho bên mua theo đúng quy cách, số lượng và chất lượng. Khi giao hàng bên nhận và bên giao phải ký nhận về số lượng hàng hóa đã giao nhằm xác định quyền cùng trách nhiệm đối với bên còn lại. Hãy cùng Taxi Tải 24H tham khảo và tải về mẫu biên bản giao nhận hàng hóa trong bài viết sau đây nhé!

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất 2021

Sau đây là phần xem trước mẫu Biên bản. Trong mẫu biên bản này, cần đặc biệt chú ý thông tin Bên nhận, bên giao & thông tin chi tiết của hàng hóa cần giao nhận. Qua đó bảo đảm giá trị của Biên bản sau khi 2 bên ký kết xác nhận.

Biên bản giao nhận hàng hóa hiện nay
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất 2021

>> Xem thêm: [Hướng Dẫn] Quy Trình Đóng Gói Hàng Hòa Mới Nhất Năm 2021

Mẫu biên bản giao nhận giấy tờ, tài liệu hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU, GIẤY TỜ

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2021, tại trụ sở Công ty ……………………………………………, Chúng tôi bao gồm:
BÊN NHẬN:
Ông/bà: ………………………………..                      Sinh ngày: …/…/………
Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………..
Chứng minh thư số: ……………………. do Công an …………… cấp vào ngày …./…./………….
Vị trí/chức vụ:……………………………………………………………….
BÊN GIAO:
Ông/bà: ………………………………..                      Sinh ngày: …/…/………
Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………..
Chứng minh thư số: ……………………. do Công an …………… cấp vào ngày …./…./………….
Vị trí/chức vụ:……………………………………………………………….

Các bên tiến hành giao nhận tài liệu, giấy tờ cụ thể như sau:

Số thứ tự Tên giấy tờ, tài liệu Số lượng Tình trạng
1

Lưu ý:  Tùy vào mục đích giao nhận, bạn có thể chọn lựa 1 trong các nội dung sau để thể hiện phần trách nhiệm bảo quản, sử dụng tài liệu, giấy tờ:

– Bên nhận có trách nhiệm bảo quản các loại giấy tờ, tài liệu đã nhận một cách cẩn thận và chỉ dùng vào mục đích công việc đã thỏa thuận như trong hợp đồng hay;
– Bên nhận có trách nhiệm bảo quản, sử dụng những giấy tờ, tài liệu đã nhận 1 cách cẩn thận và đúng quy định của pháp luật …
Các bên đã giao và nhận các loại giấy tờ, tài liệu đúng tình trạng nêu trên. Biên bản này bao gồm ….(…) trang và được lập thành  02 (hai) bản có giá trị như nhau, và mỗi người giữ 01 (một) bản.
CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN
BÊN GIAO
BÊN NHẬN

Trên đây là mẫu biên bản giao nhận hàng hóa, giấy tờ, tài liệu năm 2021. Hy vọng có thể mang lại các thông tin hữu ích dành cho bạn. Nếu còn có điều gì thắc mắc, mời bạn vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty Taxi Tải 24H để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất nhé!

>> Xem thêm: Chủng Loại Hàng Hóa Là Gì? Và Các Thông Tin Cần Biết 2021

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.