Mẫu Biên Bản Giao Hàng Hóa Và Những Điều Cần Lưu Ý

mau bien ban ban giao hang hoa

Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa được sử dụng sau khi các bên làm hợp đồng mua bán hàng hóa. Và bên bán sẽ phải có trách nhiệm giao hàng cho bên mua đúng với thời gian cùng giá cả được ghi trong hợp đồng. Khi đó bên mua sẽ phải ký xác nhận Biên bản giao nhận hàng hóa mà bên bán giao cho đúng thủ tục trong mua bán.

Biên bản giao hàng hóa có ý nghĩa gì?

Biên bản bàn giao hàng hóa, giao nhận hàng là văn bản thể hiện việc giao nhận hàng hóa đã diễn ra trên thực tế. Bên bán đã giao hàng & bên mua đã nhận hàng theo đúng sự thỏa thuận của 2 bên trước đó.

 • Biên bản bàn giao hàng hóa sẽ được làm ngay sau khi hợp đồng mua bán được ký kết.
 • Khi bên bán đã tiến hành giao đủ số lượng cũng như chất lượng sản phẩm cho bên mua thì bên này sẽ tiến hành kiểm tra rồi ký xác nhận theo đúng quy định.
 • Biên bản giao nhận hàng hóa phải chứa đựng đây đủ những thông tin của các bên tham gia lẫn món hàng được giao.
 • Nhằm tránh gây ảnh hưởng về kinh tế cũng như tránh xảy ra các sai xót về tiền bạc.

Nội dung cần có trong biên bản bàn giao hàng hóa (biên bản giao nhận hàng)

 • Tên của đơn vị bán hàng
 • Ngày tháng năm
 • Bên nhận hàng: tên công ty, địa chị, số điện thoại, người đại điện và chức vụ
 • Bên giao hàng: Tên công ty, địa chị, số điện thoại, người đại diện và chức vụ
 • Nội dung hàng hóa bàn giao, số lượng, đơn giá…..
 • Ký tên xác nhận,….

Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa mới nhất 2021

biên bản bàn giao hàng hóa 1
Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa mới nhất 2021

>> Xem thêm: Mã Bưu Chính – Postal/Zip Code Bưu Cục TPHCM [Cập Nhật 2021]

Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

————————

BIÊN BẢN BÀN GIAO & NGHIỆM THU VẬT TƯ

Căn cứ theo Hợp đồng số: …………….,giữa Công ty ………….và …………., đã ký ngày  tháng  năm 20...

Hôm nay, ngày….. tháng  năm 20, tại………………., chúng tôi gồm:

I/.BÊN NHẬN: ………………………………………………………………
(Sau đây gọi là bên A)
Địa chỉ : ……………………………………………………..…………….……
Đại diện :……………….…… Chức vụ:……………………………….……….
(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..
(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..
(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..
II/.BÊN GIAO : ………………………………………………………………
(Sau đây gọi là bên B)
Địa chỉ : …………………………………………………………………….…
Điện thoại : ……………………Fax: ……………………………………………
Đại diện : …………………….Chức vụ: …………………………..………….
(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..
(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..
Hai bên nhất trí cùng tiến hành bàn giao, nghiệm thu hàng hóa với nội dung như sau:
III/. DANH MỤC HÀNG HÓA BÀN GIAO GỒM:

TT Tên hàng hóa ĐVT Qui cách đóng gói Hãng sản xuất/ Nước sản xuất Hạn sử dụng Số lượng
1.
2.
3.

IV/.KẾT LUẬN:
– Toàn bộ …………………nói trên mới 100%, sản xuất năm ……, còn nguyên đai nguyên kiện, đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật như trong Hợp đồng số: …………., đã ký ngày … tháng … năm 20….
– Bên A đã nhận đủ số lượng hàng hóa mà bên B đã bàn giao theo mục III.
– Toàn bộ hàng hóa nói trên được chính thức bàn giao và nghiệm thu kể từ ngày…/…/ 20… Các bên nhất trí đồng ý ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.
– Biên bản này được lập thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

>> Xem thêm: Khi vận chuyển hàng hóa cần giấy tờ gì?

Mẫu biên bản giao hàng hóa thứ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

BIÊN BẢN GIAO HÀNG

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20……, tại cảng …….., hai bên gồm:

BÊN BÁN:
BÊN ………………………………………………………………………………………………………….
CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………..
Đại diện bởi ông : …………………………………………………………………………………………
Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc
Số điện thoại : ……………………………………… Fax: ………………………………………………
MST : …………………………………………………………………………………………………………
(Sau đây gọi tắt là Bên A)
BÊN MUA:
BÊN ……………………………………………………………………………………………………………
CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………….
Đại diện bởi ông : …………………………………………………………………………………………..
Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc
Số điện thoại : ………………………………………………….. Fax: ……………………………………
MST : ………………………………………………………………………………………………………….
(Sau đây gọi tắt là Bên B)
Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………………..….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B và hai bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:
Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng:………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Điều 2. Số lượng, đơn giá,trị giá.
– Số lượng: ………………………………………………………………………………………………….
– Tương đương với Trị giá: theo HD……………………………………………….. đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).
(Bằng chữ: ……………………..).
Điều 3. Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là ………………………………… với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là: …………………….. Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A trước ngày …./……/20…..
Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kết trong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.
Biên bản xác nhận công nợ này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Những điều lưu ý chính trong Biên bản bàn giao hàng hóa

 • Góc bên trái của Biên bản giao nhận hàng hóa luôn ghi rõ tên đơn vị và công ty lập Biên bản;
 • Khi lập Biên bản giao nhận hàng hóa bắt buộc cần phải ghi chính xác họ tên người nhận hàng, đơn vị và bộ phận người đó đang công tác.
 • Đồng thời, ngày, tháng, năm nhận hàng cũng được điền chuẩn tránh gây ra các phát sinh tranh chấp về thời gian giao hàng sau này.
 • Nội dung Biên bản giao nhận hàng hóa có thể có hoặc không cần lý do dẫn đến việc giao nhận hàng hóa;
 • Ngoài số lượng hàng hóa được giao nhận, cần ghi thêm đơn giá & tổng giá trị đơn hàng xuất kho;
 • Biên bản giao nhận hàng hóa nên được lập thành ít nhất là 02 bản, bên giao & bên nhận mỗi bên giữ 01 bản.

Trên đây là 2 mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất, hy vọng có thể mang lại các thông tin hữu ích dành cho bạn. Ngoài nếu bạn có nhu cầu hay thắc mắc gì về dịch vụ vận chuyển có thể liên hệ ngay với công ty chúng tôi Taxi Tải  để được hỗ trợ tốt nhất nhé!

>> Xem thêm: Cách tính cước vận chuyển hàng hóa đường bộ mới hiện nay

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.