Mã Zip Code – Postal/ Mã Bưu Điện TPHCM Mới Hiện Nay

mã zip tphcm
Mã bưu điện TP. Hồ Chí Minh (mã zip hcm) gồm 5 chữ số, trong đó: 2 ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 3 hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện & đơn vị hành chính tương đương, 5 ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Các đối tượng mã Zip HCM

STT

Đơn vị gán mã

Mã bưu chính (mã zip tphcm)

1
Vụ VII (Ủy ban Kiểm tra Trung ương)
70001
2
Cục Công tác phía Nam (Ban Nội chính Trung ương)
70005
3
Cơ quan thường trú Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh
70003
4
Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh
70004
5
Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương)
70002
6
Ban Kinh tế Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh
70007
7
Đảng ủy Ngoài nước tại thành phố Hồ Chí Minh
70008
8
Cục Quản trị T78, Vụ địa phương II (Văn phòng Trung ương Đảng)
70010
9
Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phía Nam
70011
10
Vụ công tác phía Nam (Văn phòng Quốc hội)
70030
11
Vụ công tác phía Nam (Tòa án nhân dân tối cao)
70035
12
Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh
70036
13
Kiểm toán nhà nước khu vực IV tại thành phố Hồ Chí Minh
70037
14
Cục Hành chính II (Văn phòng Chính phủ)
70040
15
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh
70043
16
Văn phòng II (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
70042
17
Cục công tác phía Nam (Bộ Công Thương)
70041
18
Cơ quan đại diện Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh
70045
19
Đại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh
70046
20
Cơ quan đại diện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh
70047
21
P9, Văn phòng Bộ Công an
70049
22
Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp)
70052
23
Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh
70053
24
Bộ Giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh
70054
25
Vụ công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ)
70055
26
Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh
70060
27
Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh
70057
28
Văn phòng đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thành phố Hồ Chí Minh
70058
29
Cơ quan đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh
70056
30
Bộ Quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
70061
31
Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
70067
32
Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh
70063
33
Văn phòng đại diện Thanh tra Chính phủ
70064
34
Văn phòng thường trực phía Nam (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)
70065
35
Ủy ban Dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh
70066
36
Cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
70062
37
Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
70068
38
Bảo hiểm xã hội Việt Nam phía Nam
70070
39
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
70071
40
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
70072
41
Cơ quan Thường trực Cục cơ yếu Đảng chính quyền tại TP.HCM (Ban Cơ yếu Chính phủ)
70073
42
Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam (Ban Tôn giáo Chính phủ)
70074
43
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
70089
44
BC. Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh
70000
45
Cơ quan đại diện của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
70087
46
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
70090
47
Ban công tác phía Nam (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam)
70092
48
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
70088
49
Ủy ban Kiểm tra thành ủy
70101
50
Ban Tổ chức thành ủy
70102
51
Ban Tuyên giáo thành ủy
70103
52
Ban Dân vận thành ủy
70104
53
Ban Nội chính thành ủy
70105
54
Đảng ủy khối cơ quan
70109
55
Thành ủy và Văn phòng thành ủy
70110
56
Đảng ủy khối doanh nghiệp
70111
57
Báo Sài Gòn Giải Phóng
70116
58
Hội đồng nhân dân thành phố
70121
59
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
70130
60
Tòa án nhân dân thành phố
70135
61
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
70136
62
Sở Tài chính
70145
63
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân
70140
64
Sở Công Thương
70141
65
Sở Kế hoạch và Đầu tư
70142
66
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
70143
67
Sở Ngoại vụ
70144
68
Kiểm toán nhà nước tại khu vực IV
70137
69
Sở Thông tin và Truyền thông
70146
70
Sở Văn hoá và Thể thao
70147
71
Sở Du lịch
70148
72
Công an thành phố
70149
73
Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố
70150
74
Sở Nội vụ
70151
75
Sở Tư pháp
70152
76
Sở Giáo dục và Đào tạo
70153
77
Sở Giao thông vận tải
70154
78
Sở Khoa học và Công nghệ
70155
79
Bộ Tư lệnh Thành phố
70161
80
Sở Tài nguyên và Môi trường
70157
81
Sở Xây dựng
70158
82
Sở Quy hoạch – Kiến trúc
70159
83
Sở Y tế
70160
84
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
70156
85
Ban Dân tộc
70162
86
Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố
70163
87
Thanh tra thành phố
70164
88
Học viện Cán bộ thành phố
70165
89
Thông tấn xã Việt Nam (chi nhánh tại thành phố)
70166
90
Đài truyền hình thành phố
70167
91
Đài Tiếng nói nhân dân thành phố
70168
92
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
70187
93
Cục Thuế
70178
94
Cục Hải quan
70179
95
Cục Thống kê
70180
96
Kho bạc Nhà nước thành phố
70181
97
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
70185
98
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
70186
99
Bảo hiểm xã hội thành phố
70170
100
Liên đoàn Lao động thành phố
70188
101
Hội Nông dân thành phố
70189
102
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
70190
103
Thành Đoàn
70191
104
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
70192
105
Hội Cựu chiến binh thành phố
70193
106
Điểm phục vụ Bưu điện T78
70199
107
Tổng LSQ. Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai Len
70200
108
Tổng LSQ. Cộng Hòa Ấn Độ
70201
109
Tổng LSQ. Ca-na-đa
70202
110
Tổng LSQ. Cam-pu-chia
70203
111
Tổng LSQ. Hàn Quốc
70208
112
Tổng LSQ. Cộng hòa Cu-ba
70205
113
Tổng LSQ. Cộng hòa Liên bang Đức
70206
114
Tổng LSQ. Vương quốc Hà Lan
70207
115
Tổng LSQ. Cô-oét
70204
116
Tổng LSQ. Hoa Kỳ
70209
117
Tổng LSQ. Hung-ga-ri
70210
118
Tổng LSQ. Cộng hòa I-ta-li-a
70211
119
Tổng LSQ. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a
70212
120
Tổng LSQ. Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
70213
121
Tổng LSQ. Ma-lai-xi-a
70214
122
Tổng LSQ. Liên Bang Nga
70215
123
Tổng LSQ. Nhật Bản
70216
124
Tổng LSQ. Niu Di-lân
70217
125
Tổng LSQ. Ô-xtơ-rây-li-a
70218
126
Tổng LSQ. Cộng hòa Pa-na-ma
70219
127
Tổng LSQ. Cộng hòa Pháp
70220
128
Tổng LSQ. Vương quốc Thái Lan
70221
129
Tổng LSQ. Thụy Sỹ
70222
130
Tổng LSQ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
70223
131
Tổng LSQ. Cộng hòa Xinh-ga-po
70224
132
LSQ. Cộng hòa Ai-xơ-len
70225
133
LSQ. Cộng hòa Ca-dắc-xtan
70229
134
LSQ. Cộng hòa Bồ Đào Nha
70227
135
LSQ. Vương quốc Bỉ
70228
136
LSQ. Cộng hòa Áo
70226
137
LSQ. Cộng hòa Chi-lê
70230
138
LSQ. Cộng hòa E-xtô-ni-a
70231
139
LSQ. Cộng hòa Hy Lạp
70232
140
LSQ. Cộng hòa Man-ta
70233
141
LSQ. Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma
70234
142
LSQ. Mông Cổ
70235
143
LSQ. Vương quốc Na-uy
70236
144
LSQ. Cộng hòa Nam Phi
70237
145
LSQ. Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan
70238
146
LSQ. Cộng hòa Pa-lau
70239
147
LSQ. Cộng hòa Phần Lan
70240
148
LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin
70241
149
LSQ. Cộng hòa Séc
70242
150
LSQ. Cộng hòa Síp
70243
151
LSQ. Thụy Điển
70244
152
LSQ. U-crai-na
70245
153
LSQ. Cộng hòa Đông U-ru-goay
70246
154
LSQ. Cộng hòa Xlô-va-ki-a
70247
155
LSQ. Cộng hòa XHCN dân chủ Xri Lan-ca
70248
156
LSQ. Cộng hòa Su-đăng
70249
157
LSQ. Cộng hòa En-xan-va-đo
70250
158
LSQ. Vương quốc Tây Ban Nha
70251
159
LSQ. Đại Công quốc Lúc-xăm-bua
70252

Quận 1 – Mã zip hcm

1
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
71004
2
Quận ủy
71001
3
Hội đồng nhân dân
71002
4
Ủy ban nhân dân
71003
5
BC. Trung tâm quận 1
71000
6
Phường Bến Nghé
71006
7
 
Phường Đa Kao
71007
8
 
Phường Tân Định
71008
9
Phường Phạm Ngũ Lão
71012
10
Phường Nguyễn Thái Bình
71010
11
Phường Cầu Ông Lãnh
71011
12
Phường Bến Thành
71009
13
Phường Cô Giang
71013
14
Phường Cầu Kho
71015
15
Phường Nguyễn Cư Trinh
71014
16
BCP. Quận 1
71050
17
BCP. TTDVKH Sài Gòn
71051
18
BCP. Trung Tâm 1
71052
19
BCP. Quận 3
71053
20
BCP. Quận 4
71054
21
BC. Nguyễn Du
71057
22
BC. Giao Dịch Quốc Tế Sài Gòn
71056
23
BC. KHL Sài Gòn
71055
24
BC. Đa Kao
71058
25
BC. Tân Định
71059
26
BC. Bến Thành
71060
27
BC. Trần Hưng Đạo
71061
28
BC. Hệ 1 Thành Phố Hồ Chí Minh
71099

Quận 2 – Mã zip hcm

1
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
71104
2
Quận ủy
71101
3
Hội đồng nhân dân
71102
4
Ủy ban nhân dân
71103
5
BC. Trung tâm quận 2
71100
6
Phường An Phú
71106
7
Phường Thủ Thiêm
71110
8
Phường Bình An
71108
9
Phường An Khánh
71109
10
Phường Thảo Điền
71107
11
Phường An Lợi Đông
71111
12
Phường Bình Khánh
71112
13
Phường Bình Trưng Tây
71113
14
Phường Thạnh Mỹ Lợi
71114
15
Phường Cát Lái
71115
16
Phường Bình Trưng Đông
71116
17
BC. Bình Trưng
71153
18
BC. An Điền
71151
19
BC. An Khánh
71152
20
BCP. Quận 2
71150
21
BC. Tân Lập
71155
22
BC. Cát Lái
71154

Quận 9 – Mã zip hcm

1
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
71204
2
Quận ủy
71201
3
Hội đồng nhân dân
71202
4
Ủy ban nhân dân
71203
5
BC. Trung tâm quận 9
71200
6
P. Phước Bình
71209
7
P. Tăng Nhơn Phú A
71207
8
P. Phước Long A
71208
9
P. Hiệp Phú
71206
10
P. Phước Long B
71210
11
P. Tăng Nhơn Phú B
71211
12
P. Phú Hữu
71212
13
P. Long Trường
71213
14
P. Long Phước
71214
15
P. Tân Phú
71218
16
P. Long Thạnh Mỹ
71216
17
P. Long Bình
71217
18
P. Trường Thạnh
71215
19
BCP. Quận 9
71250
20
BC. Chợ Nho
71251
21
BC. Cây Dầu
71255
22
BC. Phước Bình
71253
23
BC. Phú Hữu
71254
24
BC. Phước Long
71252
25
BC. Trường Thạnh
71256

Thủ Đức – Mã zip hcm

1
BC. Trung tâm quận Thủ Đức
71300
2
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
71304
3
Hội đồng nhân dân
71302
4
Ủy ban nhân dân
71303
5
Quận ủy
71301
6
P. Bình Thọ
71306
7
P. Linh Chiểu
71307
8
P. Tam Phú
71311
9
P. Linh Xuân
71309
10
P. Linh Tây
71310
11
P. Linh Trung
71308
12
P. Tam Bình
71312
13
P. Bình Chiểu
71313
14
P. Hiệp Bình Phước
71314
15
P. Trường Thọ
71317
16
P. Linh Đông
71316
17
P. Hiệp Bình Chánh
71315
18
BCP. Thủ Đức
71350
19
BCP. Linh Trung
71351
20
BCP. Bình Chiểu
71352
21
BCP. Bình Triệu
71353
22
BCP. TTDVKH Thủ Đức
71354
23
BC. KHL Thủ Đức
71355
24
BC. Bình Chiểu
71359
25
BC. Linh Trung
71357
26
BC. Tam Bình
71358
27
BC. Bình Thọ
71356
28
BC. Bình Triệu
71360

Quận Gò Vấp – Mã zip hcm

1
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
71404
2
Quận ủy
71401
3
Hội đồng nhân dân
71402
4
Ủy ban nhân dân
71403
5
BC. Trung tâm quận Gò Vấp
71400
6
P. 10
71406
7
P. 7
71407
8
P. 4
71408
9
P. 3
71409
10
P. 1
71410
11
P. 5
71411
12
P. 6
71412
13
P. 17
71413
14
P. 15
71414
15
P. 13
71415
16
P. 16
71416
17
P. 9
71417
18
P. 14
71418
19
P. 8
71419
20
P. 12
71420
21
P. 11
71421
22
BCP. Gò Vấp
71450
23
BC. KHL Nguyễn Oanh
71451
24
BC. Lê Văn Thọ
71454
25
BC. Xóm Mới
71453
26
BC. Trưng Nữ Vương
71452
27
BC. An Hội
71455
28
BC. Thông Tây Hội
71456

Quận 12 – Mã zip hcm

1
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
71504
2
Quận ủy
71501
3
Hội đồng nhân dân
71502
4
Ủy ban nhân dân
71503
5
BC. Trung tâm quận 12
71500
6
P. Tân Chánh Hiệp
71506
7
P. Trung Mỹ Tây
71507
8
P. Đông Hưng Thuận
71508
9
P. Hiệp Thành
71512
10
P. Tân Thới Nhất
71510
11
P. Tân Thới Hiệp
71511
12
P. Tân Hưng Thuận
71509
13
P. Thới An
71513
14
P. An Phú Đông
71516
15
P. Thạnh Lộc
71515
16
P. Thạnh Xuân
71514
17
BCP. Quận 12 A
71550
18
BCP. Quận 12 B
71551
19
BC. Công Viên Phần Mềm Quang trung
71552
20
BC. Trung Mỹ Tây
71553
21
BC. Quang Trung
71554
22
BC. Nguyễn Văn Quá
71555
23
BC. Bàu Nai
71556
24
BC. Tân Thới Nhất
71557
25
BC. Hà Huy Giáp
71561
26
BC. Hiệp Thành
71559
27
BC. Nguyễn Thị Kiểu
71560
28
BC. Tân Thới Hiệp
71558
29
BC. Ngã Tư Ga
71562

Huyện Củ Chi – Mã zip hcm

1
Hội đồng nhân dân
71602
2
Huyện ủy
71601
3
BC. Trung tâm huyện Củ Chi
71600
4
Ủy ban nhân dân
71603
5
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
71604
6
TT. Củ Chi
71606
7
X. Tân Thạnh Đông
71610
8
X. Tân Thông Hội
71608
9
X. Tân Phú Trung
71609
10
X. Tân An Hội
71607
11
X. Bình Mỹ
71611
12
X. Tân Thạnh Tây
71614
13
X. Trung An
71613
14
X. Hòa Phú
71612
15
X. Phước Vĩnh An
71615
16
X. Phú Hòa Đông
71616
17
X. Phạm Văn Cội
71617
18
X. Nhuận Đức
71618
19
X. An Nhơn Tây
71619
20
X. An Phú
71620
21
X. Phú Mỹ Hưng
71621
22
X. Phước Thạnh
71624
23
X. Trung Lập Hạ
71623
24
X. Trung Lập Thượng
71622
25
X. Thái Mỹ
71625
26
X. Phước Hiệp
71626
27
BCP. Củ Chi
71650
28
BCP. TTDVKH Củ Chi
71651
29
BCP. An Nhơn Tây
71652
30
BCP. Tân Trung
71653
31
BCP. Tân Phú Trung
71654
32
BC. Thị Trấn Củ Chi
71655
33
BC. Phạm Văn Cội
71659
34
BC. Tân Trung
71657
35
BC. Phú Hòa Đông
71658
36
BC. Tân Phú Trung
71656
37
BC. An Nhơn Tây
71660
38
BC. An Phú
71661
39
BC. Trung Lập
71662
40
BC. Phước Thạnh
71663

Huyện Hóc Môn – Mã zip hcm

1
BC. Trung tâm huyện Hóc Môn
71700
2
Huyện ủy
71701
3
Hội đồng nhân dân
71702
4
Ủy ban nhân dân
71703
5
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
71704
6
TT. Hóc Môn
71706
7
X. Tân Hiệp
71710
8
X. Đông Thạnh
71708
9
X. Nhị Bình
71709
10
X. Thới Tam Thôn
71707
11
X. Tân Thới Nhì
71711
12
X. Xuân Thới Sơn
71712
13
X. Xuân Thới Thượng
71713
14
X. Bà Điểm
71714
15
X. Xuân Thới Đông
71715
16
X. Tân Xuân
71717
17
X. Trung Chánh
71716
18
BCP. Hóc Môn A
71750
19
BCP. Hóc Môn B
71751
20
BC. TTDVKH Hóc Môn
71752
21
BC. KHL Hóc Môn
71753
22
BC. Đông Thạnh
71754
23
BC. Nhị Xuân
71755
24
BC. Bà Điểm
71756
25
BC. An Sương
71757
26
BC. Ngã Ba Bầu
71758
27
BC. Trung Chánh
71759
28
BC. Tân Thới Nhì
71760

Huyện Bình Chánh – Mã zip hcm

1
Ủy ban nhân dân
71803
2
Huyện ủy
71801
3
Hội đồng nhân dân
71802
4
BC. Trung tâm huyện Bình Chánh
71800
5
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
71804
6
TT. Tân Túc
71806
7
X. Tân Quý Tây
71807
8
X. An Phú Tây
71808
9
X. Phong Phú
71812
10
X. Quy Đức
71810
11
X. Đa Phước
71811
12
X. Hưng Long
71809
13
X. Bình Hưng
71813
14
X. Lê Minh Xuân
71817
15
X. Tân Kiên
71815
16
X. Tân Nhựt
71816
17
X. Bình Chánh
71814
18
X. Bình Lợi
71818
19
X. Vĩnh Lộc B
71819
20
X. Phạm Văn Hai
71820
21
X. Vĩnh Lộc A
71821
22
BCP. Tân Túc
71850
23
BC. Chợ Đệm
71855
24
BCP. Hưng Long
71852
25
BCP. Vĩnh Lộc
71853
26
BCP. Phong Phú
71854
27
BCP. Lê Minh Xuân
71851
28
BC. Ghisê 2 Chợ Bình Chánh
71856
29
BC. Quy Đức
71857
30
BC. Phong Phú
71858
31
BC. Bình Hưng
71859
32
BC. Chợ Bình Chánh
71860
37
BC. Láng Le
71861
33
BC. Cầu Xán
71864
34
BC. Vĩnh Lộc
71863
35
BC. Lê Minh Xuân
71862
36
BĐVHX Láng Le 1
71865

Quận Bình Tân – Mã zip hcm

1
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
71904
2
Quận ủy
71901
3
Hội đồng nhân dân
71902
4
Ủy ban nhân dân
71903
5
BC. Trung tâm quận Bình Tân
71900
6
P. An Lạc
71906
7
P. An Lạc A
71907
8
P. Bình Trị Đông B
71908
9
P. Tân Tạo A
71909
10
P. Bình Trị Đông A
71911
11
P. Bình Trị Đông
71910
12
P. Binh Hưng Hoà A
71912
13
P. Bình Hưng Hòa
71913
14
P. Binh Hưng Hoà B
71914
15
P. Tân Tạo
71915
16
BCP. Bình Trị Đông
71950
17
BCP. Gò Mây
71951
18
BCP. An Lạc
71952
19
BCP. Tân Tạo
71953
20
BCP. TTDVKH Bình Chánh
71954
21
BCP. Gò Xoài
71955
22
BC. KHL Bình Tân
71956
23
BC. Hồ Học Lãm
71957
24
BC. Tên Lửa
71958
25
BC. Bình Hưng Hòa
71961
26
BC. Bình Trị Đông
71960
27
BC. Bốn Xã
71959
28
BC. Gò Xoài
71962
29
BC. Gò Mây
71963
30
BC. Bà Hom
71964
31
BC. Tân Kiên
71965
32
BC. An Lạc
71966
33
BC. Mũi Tàu
71967

Quận Tân Phú – Mã zip hcm

1
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
72004
2
Quận ủy
72001
3
Hội đồng nhân dân
72002
4
Ủy ban nhân dân
72003
5
BC. Trung tâm quận Tân Phú
72000
6
P. Hoà Thạnh
72006
7
P. Tân Thành
72007
8
P. Tân Sơn Nhì
72008
9
P. Phú Thọ Hoà
72012
10
P. Sơn Kỳ
72010
11
P. Tân Quý
72011
12
P. Tây Thạnh
72009
13
P. Phú Thạnh
72013
14
P. Hiệp Tân
72014
15
P. Tân Thới Hoà
72015
16
P. Phú Trung
72016
17
BCP. Tân Phú
72050
18
BCP. TTDVKH Gia Định 2
72051
19
BC. Tây Thạnh
72055
20
BC. TMĐT Tân Bình
72053
21
BC. Gò Dầu
72054
22
BC. KHL Tân Quý
72052
23
BC. KCN Tân Bình
72056
24
BC. Phú Thọ Hòa
72057

Quận Tân Bình – Mã zip hcm

1
Ủy ban nhân dân
72103
2
Quận ủy
72101
3
Hội đồng nhân dân
72102
4
BC. Trung tâm quận Tân Bình
72100
5
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
72104
6
P. 4
72106
7
P. 1
72107
8
P. 14
72112
9
P. 15
72109
10
P. 13
72110
11
P. 12
72111
12
P. 2
72108
13
P. 11
72113
14
P. 10
72114
15
P. 9
72115
16
P. 8
72116
17
P. 6
72117
18
P. 7
72118
19
P. 5
72119
20
P. 3
72120
21
BCP. Tân Bình
72150
22
BC. Phạm Văn Hai
72151
23
BC. Tân Sơn Nhất
72152
24
BC. Bà Queo
72153
25
BC. Ly Thường Kiệt
72157
26
BC. Hoàng Hoa Thám
72155
27
BC. Bàu Cát
72156
28
BC. Bàu Cát
72154
29
BC. Bảy Hiền
72158
30
BC. Chí Hòa
72159

Quận Phú Nhuận – Mã zip Tphcm

1
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
72204
2
Quận ủy
72201
3
Hội đồng nhân dân
72202
4
Ủy ban nhân dân
72203
5
BC. Trung tâm quận Phú Nhuận
72200
6
P. 11
72206
7
P. 15
72209
8
P. 17
72208
9
P. 12
72207
10
P. 2
72210
11
P. 1
72211
12
P. 7
72212
13
P. 3
72213
14
P. 4
72214
15
P. 5
72215
16
P. 9
72216
17
P.13
72220
18
P. 10
72218
19
P. 14
72219
20
P. 8
72217
21
BCP. Phú Nhuận
72250
22
BC. Đông Ba
72251
23
BC. Lê Văn Sỹ
72252

Quận Bình Thạnh – Mã zip Tphcm

1
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
72304
2
Quận ủy
72301
3
Hội đồng nhân dân
72302
4
Ủy ban nhân dân
72303
5
BC. Trung tâm quận Bình Thạnh
72300
6
P. 14
72306
7
P. 24
72307
8
P. 12
72312
9
P. 27
72309
10
P. 26
72310
11
P. 13
72311
12
P. 25
72308
13
P. 11
72313
14
P. 5
72314
15
P. 6
72315
16
P. 7
72316
17
P. 3
72317
18
P. 1
72318
19
P. 2
72319
20
P. 15
72320
21
P. 17
72321
22
P. 28
72325
23
P. 19
72323
24
P. 22
72324
25
P. 21
72322
26
BCP. Bình Thạnh
72350
27
BCP. Trung Tâm 2
72351
28
BC. Thị Nghè
72355
29
BC. Thanh Đa
72353
30
BC. Hàng Xanh
72354
31
BC. TTDVKH Gia Định 1
72352

Quận 3 – Mã zip hcm

1
Ủy ban nhân dân
72403
2
Quận ủy
72401
3
Hội đồng nhân dân
72402
4
BC. Trung tâm Quận 3
72400
5
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
72404
6
P. 5
72406
7
P. 6
72407
8
P. 8
72408
9
P. 10
72413
10
P. 12
72410
11
P. 11
72411
12
P. 13
72412
13
P. 14
72409
14
P. 9
72414
15
P. 7
72415
16
P. 4
72416
17
P. 3
72417
18
P. 2
72418
19
P. 1
72419
20
BC. Nguyễn Văn Trôi
72452
21
BC. Vườn Xoài
72451
22
BCP. Quận 3
72450
23
BC. Bàn Cờ
72453

Quận 10 – Mã zip hcm

1
Ủy ban nhân dân
72503
2
Quận ủy
72501
3
Hội đồng nhân dân
72502
4
BC. Trung tâm quận 10
72500
5
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
72504
6
P. 14
72506
7
P. 9
72507
8
P. 10
72508
9
P. 11
72509
10
P. 8
72513
11
P. 13
72511
12
P. 15
72512
13
P. 12
72510
14
P. 7
72514
15
P. 6
72515
16
P. 5
72516
17
P. 4
72517
18
P. 3
72518
19
P. 2
72519
20
P. 1
72520
21
BCP. Quận 10
72550
22
BCP. Trung tâm 4
72551
23
BCP. Logistics
72552
24
BC. KHL Chợ Lớn 2
72553
25
BC. Hoà Hưng
72560
26
BC. Bà Hạt
72557
27
BC. Ngã Sáu Dân Chủ
72558
28
BC. Sư Vạn Hạnh
72559
29
BC. Phú Thọ
72555
30
BC. Ngô Quyền
72561

Quận 11 – Mã zip hcm

1
Ủy ban nhân dân
72603
2
Quận ủy
72601
3
Hội đồng nhân dân
72602
4
BC. Trung tâm quận 11
72600
5
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
72604
6
P. 10
72606
7
P. 14
72607
8
P. 5
72608
9
P. 3
72609
10
P. 1
72610
11
P. 2
72611
12
P. 16
72612
13
P. 9
72613
14
P. 8
72614
15
P. 12
72615
16
P. 6
72616
17
P. 11
72620
18
P. 7
72618
19
P. 13
72619
20
P. 4
72617
21
P. 15
72621
22
BC. Đầm Sen
72650
23
BC. Lạc Long Quân
72651
24
BC. Phó Cơ Điều
72652
25
BC. Tôn Thất Hiệp
72653
26
BC. Lữ Gia
72654

Quận 5 – Mã zip Tphcm

1
BC. Trung tâm quận 5
72700
2
Ủy ban nhân dân
72703
3
Hội đồng nhân dân
72702
4
Quận ủy
72701
5
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
72704
6
P. 8
72706
7
P. 7
72707
8
P. 1
72708
9
P. 2
72709
10
P. 3
72710
11
P. 4
72711
12
P. 9
72712
13
P. 12
72713
14
P. 11
72714
15
P. 6
72719
16
P. 14
72716
17
P. 13
72717
18
P. 10
72718
19
P. 15
72715
20
P. 5
72720
21
BCP. Quận 5
72750
22
BCP. Trung Tâm 3
72751
23
BCP. Quận 11
72752
24
BCP. Quận 6
72753
25
BC. TTDVKH Chợ Lớn
72754
26
BCP. Quận 8
72755
27
BC. KHL Chợ Lớn 1
72756
28
BC. Lê Hồng Phong
72760
29
BC. Nguyễn Duy Dương
72758
30
BC. Nguyễn Trãi
72759
31
BC. Nguyễn Tri Phương
72757
32
BC. Hung Vương
72761

Quận 4 – Mã zip hcm

1
BC. Trung tâm Quận 4
72800
2
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
72804
3
Hội đồng nhân dân
72802
4
Ủy ban nhân dân
72803
5
Quận ủy
72801
6
P. 12
72806
7
P. 9
72807
8
P. 6
72808
9
P. 5
72809
10
P. 2
72810
11
P. 14
72816
12
P. 3
72812
13
P. 4
72813
14
P. 8
72814
15
P. 10
72815
16
P. 11
72811
17
P. 15
72817
18
P. 16
72818
19
P. 18
72819
20
P. 13
72820
21
BCP. Quận 4
72850
22
BC. Khánh Hội
72851

Quận 7 – Mã zip code hcm

1
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
72904
2
Quận ủy
72901
3
Hội đồng nhân dân
72902
4
Ủy ban nhân dân
72903
5
BC. Trung tâm quận 7
72900
6
P. Phú Mỹ
72906
7
P. Phú Thuận
72907
8
P. Tân Phú
72908
9
P. Tân Thuận Đông
72909
10
P. Bình Thuận
72914
11
P. Tân Kiểng
72911
12
P. Tân Hưng
72912
13
P. Tân Quy
72913
14
P. Tân Thuận Tây
72910
15
P. Tân Phong
72915
16
BCP. Quận 7A
72950
17
BCP. Quận 7B
72951
18
BC. TTDVKH Nam Sài Gòn
72952
19
BCP. Tân Hưng
72953
20
BC. Phú Mỹ
72956
21
BC. Tân Quy Đông
72959
22
BC. Tân Thuận
72958
23
BC. Tân Thuận Đông
72957
24
BC. Tân Phong
72960

Quận 8 – Mã zip code/ postal code Tphcm

1
Ủy ban nhân dân
73003
2
Quận ủy
73001
3
Hội đồng nhân dân
73002
4
BC. Trung tâm quận 8
73000
5
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
73004
6
P. 11
73006
7
P. 9
73007
8
P. 8
73008
9
P. 10
73009
10
P. 16
73014
11
P. 12
73011
12
P. 14
73012
13
P. 15
73013
14
P. 13
73010
15
P. 7
73015
16
P. 6
73016
17
P. 5
73017
18
P. 4
73018
19
P. 1
73021
20
P. 2
73020
21
P. 3
73019
22
BCP. Quận 8
73050
23
BC. Dã Tượng
73052
24
BC. Rạch Ông
73054
25
BC. Chánh Hưng
73053

Quận 6 – Mã zip hcm

1
Ủy ban nhân dân
73103
2
Quận ủy
73101
3
Hội đồng nhân dân
73102
4
BC. Trung tâm quận 6
73100
5
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
73104
6
P. 1
73106
7
P. 2
73107
8
P. 3
73108
9
P. 8
73113
10
P. 5
73110
11
P. 6
73111
12
P. 9
73112
13
P. 4
73109
14
P. 7
73114
15
P. 10
73115
16
P. 11
73116
17
P. 12
73117
18
P. 14
73119
19
P. 13
73118
20
BC. Minh Phụng
73150
21
BC. Lý Chiêu Hoàng
73151
22
BC. Phú Lâm
73152

Huyện Nhà Bè – Mã zip code/ postal code Tphcm

1
BC. Trung tâm huyện Nhà Be
73200
2
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
73204
3
Hội đồng nhân dân
73202
4
Ủy ban nhân dân
73203
5
Huyện ủy
73201
6
TT. Nhà Bè
73206
7
X. Phước Kiển
73207
8
X. Phước Lộc
73208
9
X. Hiệp Phước
73212
10
X. Phú Xuân
73210
11
X. Long Thới
73211
12
X. Nhơn Đức
73209
13
BCP. Nhà Be
73250
14
BC. Phước Kiển
73251
15
BC. Hiệp Phước
73253

Huyện Cần Giờ – Mã zip code/ postal code Tphcm

1
BC. Trung tâm huyện Cần Giờ
73300
2
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
73304
3
Hội đồng nhân dân
73302
4
Ủy ban nhân dân
73303
5
Huyện ủy
73301
6
TT. Cần Thạnh
73306
7
X. Long Hòa
73307
8
X. Thạnh An
73308
9
X. An Thới Đông
73311
10
X. Bình Khánh
73310
11
X. Tam Thôn Hiệp
73309
12
X. Ly Nhơn
73312
13
BCP. Cần Giờ
73350
14
BCP. Bình Khánh
73351
15
BC. Cần Thạnh
73352
16
BC. 30/4
73353
17
BC. Bình Khánh
73354

Trên đây là bài viết về mã zip hcm (mã Postal Code tphcm), hy vọng có thể mang lại các thông tin hữu ích dành cho bạn!

>> Xem thêm: Chi tiết những thứ cấm vận chuyển bằng đường hàng không

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.