Hợp đồng thuê kho xưởng và những điều cần lưu ý

Hợp đồng thuê kho xưởng chi tiết

Một trong những hợp đồng có ý nghĩa pháp lý vô cùng quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình đó là hợp đồng thuê kho xưởng, kho bãi để sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp sẽ có một môi trường kinh doanh ổn định nhờ có hợp đồng sản xuất và thuê kho bãi chặt chẽ.

Mẫu hợp đồng thuê kho xưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——–
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG, KHO BÃI
…………….., ngày………… tháng…….. năm………
Hai bên chúng tôi gồm:
BÊN CHO THUÊ KHO XƯỞNG (Gọi là bên A):
Chủ sở hữu:……………………………………………………………
Ngày sinh:……………………………………………………………
CMND/CCCD số:………………………………………………………..
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………..
SĐT:……………….    ……….. Fax:……………………….
BÊN THUÊ KHO XƯỞNG (Gọi là bên B):
Tên tổ chức:………………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………
………………………………………………………………………….
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: … ngày … /… / … do … cấp
Số tài khoản: ……………………………………………………..
Họ và tên người đại diện:……………………………………..
Chức vụ: ……………………………………………………………
Ngày sinh:………./……../………….
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số :…………………….
Cấp ngày……./……./……..tại ………………………………………
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………….
SĐT: ……………………………………………………………..
Email:……………………………………………………………..
Fax: ………………………………………………………..
Sau quá trình thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thuê kho xưởng, kho bãi này như sau:

Điều 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG THUÊ KHO XƯỞNG

1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích kkho xưởng và kho bãi trên tổng diện tích ………………………… m2 do quyền sở hữu của bên A tại địa chỉ  ………………………….
1.2. Mục đích thuê: Dùng để làm nơi kinh doanh, hoạt động sản xuất

Điều 2. THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ KHO XƯỞNG, KHO BÃI

2.1. Thời hạn thuê kho xưởng là…….. năm. Cụ thể: Từ ngày….. tháng….. năm…. đến ngày….. tháng….. năm…………….
2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai bên có thể thỏa thuận gia hạn.
2.3. Trường hợp 01 trong 02 bên dừng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất ………… tháng.
2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng. Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).

Điều 3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THUÊ NHÀ XƯỞNG

– Giá thuê nhà là:…………………………………….. đ/m2/tháng, (bằng chữ:…………………..đồng)
– Bên B sẽ trả trước cho Bên A…………………. năm tiền thuê nhà là:……………………. , (bằng chữ……………. đồng)
Sau thời hạn………….. năm, tiền thuê nhà sẽ được thanh toán…………. tháng một lần vào ngày mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.

Điều 4. TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

4.1. Trách nhiệm bên A:
4.1.1. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng hợp pháp. Và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng .
4.1.2. Bên A bàn giao tất cả các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận trong hợp đồng.
4.1.3. Bên A cam kết kho xưởng được xây dựng chắc chắn. Nếu trong quá trình sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Bên B. Bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên B.
4.1.4. Chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê cho thuê nhà xưởng với cơ quan thuế.
4.2. Trách nhiệm của Bên B:
4.2.1. Sử dụng nhà xưởng đúng mục đích thuê. Khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ thảo luận với bên A.
4.2.2. Thanh toán tiền thuê kho đúng hạn.
4.2.3. Có trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị và hàng hóa của bản thân.
4.2.4. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng quy định của pháp luật.
4.2.5. Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê nhà xưởng ghi ở Điều 3) như tiền điện, điện thoại, thuế kinh doanh… đầy đủ và đúng thời hạn.

Điều 5. CAM KẾT CHUNG CỦA HAI BÊN

Bên B đồng ý tiếp tục thực hiện các điều khoản theo HỢP ĐỒNG HIỆU TRƯỞNG VỀ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG LẮP ĐẶT HÀNG HÓA tại Phòng Công chứng Nhà nước cấp tỉnh sau khi các cơ quan chức năng cho phép Bên B đặt nhà máy tại địa điểm nêu tại Điều 1 nêu trên.
Cả hai bên đồng ý tuân theo các điều khoản của hợp đồng trong thư. Nếu phát sinh bất đồng hoặc một bên vi phạm hợp đồng, hai bên sẽ đưa ra giải pháp thông qua thảo luận. Nếu họ không thể giải quyết một mình thì sẽ do Tỉnh / Tòa án …….. Nhân dân thành phố quyết định. Phán quyết của Tòa án là cuối cùng. Và có giá trị ràng buộc đối với tất cả các bên và mọi khoản phí phải được thanh toán.
Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký. Và được chứng nhận bởi Văn phòng Công chứng Nhà nước của tỉnh. Được lập thành ba bản tiếng Việt. Mỗi bản có giá trị pháp lý như nhau. Một bản được lưu tại Phòng Công chứng Nhà nước.

        ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)
   ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết hợp đồng thuê kho xưởng

Bạn phải điền các thông tin sau khi thiết lập hợp đồng thuê kho xưởng:

  • Cả người cho thuê và người thuê của nhà máy đều được liệt kê ở đây.
  • Mô tả chi tiết về môi trường xung quanh và vị trí của nhà máy.
  • Phí thuê nhà xưởng, thời gian thực hiện giao dịch và phương thức thanh toán đều phải được ghi rõ.
Cách viết hợp đồng để thuê kho xưởng
Nhà kho được sử dụng để lưu trữ hàng hóa

Quy định về hợp đồng thuê kho xưởng

Chủ thể hợp đồng

Tổ chức, cá nhân thuê nhà phải thõa mãn các điều kiện sau: phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã. Và phải có vốn pháp định không dưới 20 tỷ đồng. Trừ các trường hợp sau đây:

  • Tổ chức, hộ gia đình và người bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản có hạn theo quy định tại điều 5 nghị định này.
  • Cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản quy định tại chương IV luật kinh doanh bất động sản.

Nội dung hợp đồng

Giá cho thuê và cơ chế thanh toán thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 161 luật kinh doanh bất động sản năm 2014. Theo đó:

  • Các bên thỏa thuận mức phí thuê nhà xưởng được quy định rõ ràng trong hợp đồng. Trường hợp nhà nước xây dựng quy định về giá thì các bên phải tuân thủ các quy định đó.
  • Việc phạt và bồi thường thiệt hại do bên thuê chậm thanh toán. Hoặc bên cho thuê giao nhà xưởng, kho hàng chậm phải do các bên thỏa thuận và được quy định rõ ràng trong hợp đồng.
Các công việc cần làm khi thuê kho xưởng
Các công việc cần làm khi thuê kho xưởng

Hình thức của hợp đồng

Hợp đồng thuê kho xưởng được lập thành văn bản và có các điều khoản thỏa thuận đúng với quy định của luật kinh doanh bất động sản năm 2014 và bộ luật dân sự năm 2015.
Trên đây là các thông tin khi làm hợp đồng thuê kho xưởng cũng như bản mẫu hợp đồng thuê kho xưởng mới nhất. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình lập hợp đồng thuê kho bãi, nhà xưởng.

Xem thêm: Dịch vụ vận chuyển hàng lạnh- Taxi Tải chất lượng

Rate this post